PRZEDSZKOLE NR 2 W GNIEŹNIE

ŹRÓDEŁKO

Zadania logopedy w przedszkolu:

1. Przeprowadzenie badań przesiewowych, diagnozowanie dzieci pod kątem

    wad wymowy i zaburzeń mowy,

2. Objęcie indywidualną opieką dzieci, które wymagają wsparcia

    logoterapeutycznego,

3. Planowanie i realizacja zajęć profilaktyczno – logopedycznych we

    wszystkich grupach przedszkolnych, pod kątem stymulowania kompetencji

    językowych,

4. Zapobieganie ewentualnym wadom wymowy i ich usuwanie,

5. Systematyczne informowanie Rodziców, Wychowawców, Dyrekcji

    Przedszkola o postępach w zakresie pracy logopedycznej i wynikach

    logoterapii oraz o zaistniałych ewentualnych trudnościach,

6. Prowadzenie prelekcji dla Rodziców m.in. w formie elektronicznej oraz poprzez

   artykuły w Kąciku Rodziców,

7. Uczestniczenie w regularnie organizowanych spotkaniach dla Rodziców,

8. Prowadzenie ścisłej współpracy z Dyrekcją Przedszkola, wychowawcami

    poszczególnych grup w celu profilaktyki w zakresie nieprawidłowości mowy,

9. Przygotowanie w razie potrzeby form szkoleniowych,

10. Prezentowanie na zebraniach z Rodzicami, zebraniach Rady

      Pedagogicznej sprawozdania z pracy logopedy prowadzonej

      z przedszkolakami.

 

Dzisiaj110
Wczoraj301
Ostatni tydzień411
Ostatni miesiąc8286
Suma odwiedzin244882

wtorek, 24, październik 2017