PRZEDSZKOLE NR 2 W GNIEŹNIE

ŹRÓDEŁKO

Regulamin konkursu:

1.Organizatorem konkursu jest publiczne Przedszkole nr 2 „Źródełko” ul. Wrzesińska 49a w Gnieźnie pod merytoryczną opieką nauczyciela języka angielskiego - Marty Sinieckiej.

2.Prace konkursowe prosimy przynosić do dnia 17 kwietnia 2020 r.(tj.piątek). Głosowanie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2020 r.(w komisji zasiadać będzie: dyrekcja przedszkola nr 2 tj. 2 osoby oraz nauczyciel j. angielskiego).

3.Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu – planszy edukacyjnej do nauki języka angielskiego wykorzystując przy tym różne/ dowolne techniki plastyczne.Temat plakatu dowolny – konieczne jest jedynie używanie wyłącznie języka angielskiego – tak by plakat stanowił planszę uczącą ww. języka nowożytnego np. słownictwa tematycznego j.angielskiego; np. słownictwo związane z domem: At the house – wtedy na plakacie można ukazać różne sprzęty domowe i ich podpisy umieścić wyłącznie w wersji anglojęzycznej; podobnie można ukazać, naturę, jedzenie, sporty, środki komunikacji, zwierzęta itp.

 

4.Wiek dzieci: w konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Praca może być koordynowana przez osobę dorosłą/rodzica.

5.Praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek dziecka, nazwę grupy/oddziału przedszkolnego; tytuł pracy/plakatu.

6.Format oraz powierzchnia plakatu dowolna – istotnym elementem oceny plakatu jest jego czytelność i transparentność. (Ważne!!! aby zabezpieczyć pracę przez ewentualnym uszkodzeniem podczas przenoszenia/dostarczania do przedszkola.)

7.Prace przechodzą na własność organizatora/przedszkola i zostaną zamieszczone - zaprezentowane również na stronie internetowej przedszkola oraz na korytarzu przedszkolnym w ramach wystawy prac konkursowych.

8.Laureaci zostaną wyłonieni w trzech kategoriach wiekowych (4-, 5-, 6-latki). Nagrody i dyplomy oraz symboliczne upominki wręczą wychowawcy grup.

9. Ostateczna data rozstrzygnięcia konkursu to 20 kwietnia 2020 rok. Prace powinny zostać złożone wraz z wypełnionym - poniżej podanym załącznikiem dot. ochrony oraz wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.

10. Koordynatorem i opiekunem konkursu jest: Marta Siniecka – nauczyciel
j. angielskiego w Przedszkolu nr 2 „Źródełko” w Gnieźnie.

 

 

 Dzisiaj83
Wczoraj228
Ostatni tydzień562
Ostatni miesiąc83
Suma odwiedzin578671

środa, 01, kwiecień 2020