9 kwietnia odwiedziła nas pani Marta z Muzeum Początków Państwa Polskiego. Pani Marta przeprowadziła z nami warsztaty przygotowane dla przedszkolaków przez Pracownię edukacyjną Muzeum. Poprzez bezpośredni kontakt z replikami zabawek wczesnośredniowiecznych dowiedzieliśmy się czym bawiły się dzieci 1000 lat temu.

Były to zabawki z materiału, gliny i drewna. Sami też, podczas tych warsztatów wykonywaliśmy zabawki z gliny, korzystając z drewnianych narzędzi. Bardzo nam się podobało spotkanie z panią Martą;)