Andrzejki w tym roku obchodziliśmy z lekkim opóźnieniem. Tradycyjnie, jak co roku zaczęliśmy od wróżb andrzejkowych. Tym razem było lanie wosku i zabawa przy muzyce…