Pszczółki wzięły udział w korowodzie wiosennym, aby przywitać wiosnę. Czarowały słowami: "Zimo odejdź...wiosno przybądź". Następnie posadziły kwiatki wiosenne, aby przyspieszyć przybycie wiosny.