X55do103
/
/

PRZEDSZKOLE NR 2 W GNIEŹNIE

X

ŹRÓDEŁKO

Wnioski zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

przyjmowane będą od 2 do 23 marca 2021r. w następujących godzinach: 

→ codziennie w godzinach 8.30 do 11.30 oraz

→ wtorek i czwartek w godzinach 14.00 do 16.00

→ poniedziałek i środa w godzinach 15.00 do 16.00

Wnioski można wypełnić drogą elektroniczną na stronie

www.gniezno.przedszkola.vnabor.pl lub pobrać w przedszkolu,

wypełnić i wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

złożyć w biurze dyrektora przedszkola.

Dyrektor Przedszkola nr 2 w uzgodnieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną w Gnieźnie, informuje Rodziców grupy IV "Jeżyki", że dzieci obecne w przedszkolu 20.11.2020r. będą przebywały na kwarantannie do dnia 20.11.2020r. włącznie do godziny 24. Natomiast dzieci obecne w przedszkolu 24.11.2020r. będą przebywały na kwarantannie do dnia 04.12.2020r. włącznie do godziny 24. Rodzice dzieci objętych kwarantanną zostali telefonicznie poinformowani. Pozostałe dzieci z tej grupy nie są objęte kwarantanną i mogą uczęszczać do przedszkola.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10.2020r. poz. 1871 nie nakłada się kwarantanny na współdomowników osób przebywających na kwarantannie (mających kontakt z osobą zakażoną). W kwarantannie przebywają dzieci. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dzieci należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy, życzymy dużo zdrowia.

Dyrekcja Przedszkola nr 2

Dyrektor Przedszkola nr 2 w uzgodnieniu z Państwową Inspekcją Sanitarną w Gnieźnie, informuje Rodziców grupy I "Biedronki", że dzieci obecne w przedszkolu 16.11.2020r. będą przebywały na kwarantannie do dnia 26.11.2020r. włącznie do godziny 24. Rodzice dzieci objętych kwarantanną zostali telefonicznie poinformowani. Pozostałe dzieci z tej grupy nie są objęte kwarantanną i mogą uczęszczać do przedszkola.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10.2020r. poz. 1871 nie nakłada się kwarantanny na współdomowników osób przebywających na kwarantannie (mających kontakt z osobą zakażoną). W kwarantannie przebywają dzieci. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dzieci należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy, życzymy dużo zdrowia.

Dyrekcja Przedszkola nr 2

Drodzy Rodzice!

Od soboty 10 października powracamy do obowiązku noszenia maseczek w miejscach publicznych

na terenie całego kraju. Prosimy o przestrzeganie noszenia maseczek na terenie

naszej placówki, zachowania dystansu społecznego, a także wchodzenia do przedszkola

pojedynczo (dziecko + opiekun). Zawieszone do odwołania zostają wyjścia poza teren placówki.

Prosimy dokładnie zapoznać się z zamieszczonymi poniżej Zarządzeniami oraz Procedurami obowiązującymi w Przedszkolu nr 2 "Źródełko".

Pierwszego dnia pobytu dziecka w placówce należy dostarczyć wypisane oświadczenie nauczycielkom grup.

31 sierpnia 2020 r. o godz. 17.00

serdecznie zapraszamy na zebranie otwierające nowy rok szkolny 2020/2021.

Podczas zebrania poruszać będziemy wiele istotnych kwestii związanych z życiem przedszkolnym,

dlatego Państwa obecność jest bardzo ważna.

Liczymy na Państwa obecność i prosimy zachować reżim sanitarny.

W związku z obecnym stanem zagrożenia epidemiologicznego w tym roku

zajęcia otwarte dla dzieci nowoprzyjętych będą wyglądały nieco inaczej.

Prosimy o kontakt telefoniczny - 61 425 21 14 w godzinach 9.00-13.00

zainteresowanych Rodziców w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Informujemy, że na nowy rok szkolny 2020/2021 należy złożyć

deklarację pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu.

Do podpisania deklaracji zobowiązani są rodzice dzieci nowo przyjętych oraz

dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola.

Do deklaracji należy dołączyć:

1) formularz aktualizacji danych osobowych,

2) informację o dziecku,

3) upoważnienie do odbioru dziecka - jeżeli dziecko będzie odbierane z przedszkola przez osoby inne niż rodzice i opiekunowie prawni wraz oświadczeniem tych osób o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej,

4) wniosek o zmniejszenie wysokości opłaty za świadczenie realizowane w przedszkolu na podstawie posiadania Karty Dużej Rodziny.

Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców (opiekunów prawnych) dokumenty

należy złożyć w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej

umieszczonej na budynku przedszkola do dnia 12 lipca 2020r.

Formularze do wypełnienia można pobrać z naszej strony internetowej lub

bezpośrednio z przedszkola w godzinach 9.00 – 14.00.

 

Niezbędniki Przedszkolaka :)
 
• Ubiór na cebulkę (ważniejsza wygoda od elegancji)

• Bamboszki (najlepiej na rzepy lub wsuwane nie crocsy)  - podpisane

• Ubranie na zmianę w podpisanym woreczku: majteczki, rajstopki, spodenki, skarpetki (gdyby zdarzyła się „wpadka”), bluzeczka (gdy przy zupie zadrży rączka).

Podpisana piżamka

• Kocyk z powłoką, poduszeczka - podpisane (wymiary leżaczka długość 132 cm, szerokość 58 cm)
 
Przybory plastyczne: 

Czytaj więcej...

SZANOWNI RODZICE

W bieżącym roku szkolnym Przedszkole Nr 2

pełni dyżur letni w miesiącu sierpniu.

Rodziców, którzy planują zapisać

dziecko na dyżur prosimy o przekazanie

informacji nauczycielkom grup do 3 czerwca.

Prosimy o zapoznanie się z komunikatami i procedurami  dotyczącymi powrotu dzieci do przedszkola.

Oświadczenie zamieszczone poniżej należy pobrać, wypisać i pierwszego dnia powrotu dziecka do przedszkola przekazać personelowi przedszkola.

 

 

 

Szanowni Rodzice

W uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Gniezna od dnia 20.05.2020r. (środa) zostają otwarte

przedszkola na terenie Miasta Gniezna.

W związku z aktualnymi wytycznymi GIS dotyczącymi m.in. liczebności grup oraz konieczności ograniczenia kontaktów pomiędzy dziećmi i pracownikami, nastąpi zmiana organizacji pracy przedszkoli w następujący sposób:

1.Do przedszkoli w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19;

2.Przedszkola będą pełnić funkcje opiekuńcze z elementami dydaktycznymi;

3.Kontynuowane będzie nauczanie zdalne;

4.Zorganizowane mogą zostać nowe grupy dzieci w zbliżonym wieku oraz w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu;

5.Do danej grupy wychowanków przypisana zostanie stała kadra opiekunów (nie zawsze będzie możliwe zapewnienie dotychczasowych wychowawców), nauczyciele pracować będą zgodnie z potrzebami placówki.

Dyrektor Przedszkola Nr 2

Halina Siwka

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym znajdują się w zakładce REKRUTACJA 2020/2021.

Informujemy, iż do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym we wszystkich jednostkach oświaty.

Dzisiaj378
Wczoraj685
Ostatni tydzień4327
Ostatni miesiąc4327
Suma odwiedzin802129

niedziela, 07, marzec 2021