Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem  Nr 12/2020 Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gnieźnie z dnia 18 maja 2020r. zmieniające Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Nr 2 w Gnieźnie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.