X55do103
/
/

PRZEDSZKOLE NR 2 W GNIEŹNIE

X

ŹRÓDEŁKO

Informujemy, że na nowy rok szkolny 2020/2021 należy złożyć

deklarację pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu.

Do podpisania deklaracji zobowiązani są rodzice dzieci nowo przyjętych oraz

dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola.

Do deklaracji należy dołączyć:

1) formularz aktualizacji danych osobowych,

2) informację o dziecku,

3) upoważnienie do odbioru dziecka - jeżeli dziecko będzie odbierane z przedszkola przez osoby inne niż rodzice i opiekunowie prawni wraz oświadczeniem tych osób o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej,

4) wniosek o zmniejszenie wysokości opłaty za świadczenie realizowane w przedszkolu na podstawie posiadania Karty Dużej Rodziny.

Wypełnione i podpisane przez obojga rodziców (opiekunów prawnych) dokumenty

należy złożyć w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej

umieszczonej na budynku przedszkola do dnia 12 lipca 2020r.

Formularze do wypełnienia można pobrać z naszej strony internetowej lub

bezpośrednio z przedszkola w godzinach 9.00 – 14.00.

 

Dzisiaj90
Wczoraj515
Ostatni tydzień1062
Ostatni miesiąc6239
Suma odwiedzin645131

środa, 15, lipiec 2020