Szanowni Rodzice

Informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 zostaną opublikowane 13.04.2021r. o godzinie 14.00 na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola.

Informację o wynikach rekrutacji rodzice kandydatów otrzymają również na adres poczty e-mail podanej we wniosku, a także na indywidualne konto kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że od 13.04.2021r. od godz. 14.00 do 22.04.2021r. do godz. 15.00 przyjmowane będą „Potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola”.

Potwierdzenie woli można składać osobiście w przedszkolu w godz. 8.30. do 15.00 lub poprzez system rekrutacji elektronicznej.

Nie złożenie deklaracji „Potwierdzenia woli” jest jednoznaczne z rezygnacją miejsca w przedszkolu.

Dyrektor Przedszkola Nr 2

Halina Siwka