Personel placówki na chwilę obecną składa się z:

Dyrektor: Halina Siwka

Wicedyrektor: Eliza Gawałek

Księgowy: Władysław Magda

Intendent: Elżbieta Michałowska

 

Kadra pedagogiczna posiadająca odpowiednie

wykształcenie wyższe oraz

przygotowanie pedagogiczne składa się z:

Logopeda: Eliza Gawałek, Magdalena Nowakowska

Katechetka: Grażyna Stanisławska

Język angielski: Bożena Dzięcielska

 

ODDZIAŁ I BIEDRONKI

Nauczyciel: Magdalena Nowakowska, Magdalena Januchowska

Pomoc wychowawcy: Maria Kabacińska

 

ODDZIAŁ II ŻABKI

Nauczyciel: Magdalena Tyszkiewicz, Barbara Rokosik

Pomoc wychowawcy: Beata Fajfer

 

ODDZIAŁ III WIEWIÓRKI

Nauczyciel: Kinga Barlik, Kamila Kubikowska

Pomoc wychowawcy: Marta Maliszewska

 

ODDZIAŁ IV JEŻYKI

Nauczyciel: Kamila Bukowska - Borowczyk, Joanna Łyskawa

Pomoc wychowawcy: Iwona Jankowska

 

ODDZIAŁ V PSZCZÓŁKI

Nauczyciel: Katarzyna Wesołowska, Halina Siwka

Pomoc wychowawcy: Justyna Stręk

 

ODDZIAŁ VI MOTYLKI

Nauczyciel: Bożena Dzięcielska, Olga Hildebrańska

Pomoc wychowawcy: Barbara Kowalska

 

Posiłki są dziełem Bożeny Kasprzyk oraz Katarzyny Gierlotki.

Za wszystkie prace ogrodowo-remontowe odpowiada

Janusz Wesołowski.