Wnioski zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

przyjmowane będą od 2 do 23 marca 2021r. w następujących godzinach: 

→ codziennie w godzinach 8.30 do 11.30 oraz

→ wtorek i czwartek w godzinach 14.00 do 16.00

→ poniedziałek i środa w godzinach 15.00 do 16.00

Wnioski można wypełnić drogą elektroniczną na stronie

www.gniezno.przedszkola.vnabor.pl lub pobrać w przedszkolu,

wypełnić i wraz z oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów

złożyć w biurze dyrektora przedszkola.