Szanowni Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 651) ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli od dnia 12 kwietnia 2021r. do dnia 18 kwietnia 2021r.

Ograniczone zasady funkcjonowania przedszkola w tym czasie pozostają bez zmian. Przedszkole funkcjonuje zgodnie z rozporządzeniem z dnia 26 marca 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz.561).