Nieśmiałość jest zjawiskiem powszechnym i pojawia się w każdej grupie wiekowej. Nieśmiałe przedszkolaki potrzebują szczególnego wsparcia ze strony otoczenia przede wszystkim z dwóch powodów:

1) w odróżnieniu od dzieci starszych i osób dorosłych nie zdążyły się jeszcze nauczyć, jak można radzić sobie ze swoimi trudnościami, są więc szczególnie podatne na „zranienia”;

2) od tych najwcześniejszych doświadczeń zależy dalszy rozwój, zwłaszcza społeczny, małego człowieka – niewłaściwe reakcje osób dorosłych i rówieśników na przejawy nieśmiałości mogą nasilić problemy dziecka i przyczynić się do powstawania poważniejszych zaburzeń.

1. MIŁOŚĆ JEST NAJWAŻNIEJSZĄ POTRZEBĄ WSZYSTKICH DZIECI, jest także istotnym elementem pozytywnej dyscypliny. Im częściej okazujesz dziecku swoja miłość, przytulając je i mówiąc mu „kocham cię”, tym bardziej będzie chciało udowodnić, że na nią zasługuje. Miłość pozwala dziecku zbudować pewność siebie i poczucie własnej wartości.

Jest to okres trudny zarówno dla dziecka, jak i dla jego opiekunów. Drogi rodzicu przeczytaj kilka wskazówek, które ułatwią maluchowi „start” w przedszkolu:

- w początkowym okresie dobrze jest odbierać dziecko wcześniej, ponieważ małe dziecko ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi, a także boi się, że rodzice zostawili go w przedszkolu „ na zawsze”;

Twoje dziecko nie należy do ciebie. Ty dajesz mu swoją miłość, ale nie swoje myśli, ponieważ  ma myśli własne.Możesz dać przytułek jego  ciału, ale nie  duszy, ponieważ domem jego duszy jest dzień jutrzejszy. Możesz starać się upodobnić do niego, ale nie próbuj go zmuszać, by było podobne do ciebie, ponieważ życie nie pozostaje przy dniu wczorajszym. Kahil Gilbran

Kochać dziecko, to pomóc mu żyć samodzielnie. Obowiązkiem rodziców jest wychowanie dzieci w taki sposób, aby były one zdolne, w odpowiednim momencie, rozpocząć życie na własny rachunek. Dziecko dorastając, tak czy inaczej, staje się od nas coraz bardziej niezależne.